monster

/Tag: monster

Administratorem danych osobowych jest firma TOBEX. Wszystkie wrażliwe dane nie będą wykorzystywane do innych celów jak kontakt z klientem. Nie wykorzystujemy danych do świadczenia usług marketingowych, zapytań bądź innych form poza niezbędnym kontaktem z klientem.

Nasza strona dodatkowo używa plików COOKIE w celu ułatwienia poruszania się po naszej stronie internetowej.